banner

Contact, Nieuwsbrief & totstandkoming website

ContactAls u wil reageren op deze site (met bijvoorbeeld vragen, opmerkingen, suggesties of een steunbetuiging) kunt u een mail zenden.
Op de site zal aandacht worden gegeven aan de meest gestelde vragen.

Voordat u een melding van een tijgermug doet, graag uw aandacht voor het volgende.

De tijgermug is te herkennen doordat:
-hij opvallend kleiner is dan gewone muggen (lijfje 5-6 mm)
-hij pikzwart is, met helder witte streepjes op poten en lijf en met een opvallende helder witte streep in lengterichting over het borststuk.

Een mug van normale omvang of een die zelfs groter is dan een normale mug, is dus geen tijgermug.
Een mug met andere kleuren dan pikzwart en helderwit (zoals grijs, bruin, geel, beige) is dus ook geen tijgermug.

Als u op grond van deze omschrijving denkt dat het een tijgermug is, kunt u de melding zenden naar dit mailadres. hfZend dan liefst een duidelijke foto van de mug mee, met een liniaal erlangs.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.


NieuwsbriefAls u op de hoogte wilt worden gehouden over de ontwikkelingen rond de tijgermug en andere schadelijke invasieve exoten, kunt u met een mailtje kenbaar maken dat u de elektronische Nieuwsbrief wil ontvangen.

Totstandkoming van deze websiteInitiatiefnemer en maker (vuller) van deze website is Wilfred Reinhold. Medewerking werd verleend door Wouter van der Weijden en Paul Eigenhuis.

Wilfred Reinhold is al van jongs af aan ge´nteresseerd in natuur en insecten. Een interesse die verder ontwikkeld en gestimuleerd werd tijdens zijn lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Hij heeft een juridische opleiding gevolgd en hij heeft vanuit zijn werk als beleidsmedewerker op het gebied van milieu kennis opgedaan over microbiologie en gezondheid.
Dat kwam allemaal samen toen hij er medio 2006 toevallig las dat er tijgermuggen werden ingevoerd en dat men dat wilde tegengaan door een convenant te sluiten met de importeurs van Lucky bamboo. Hij is toen in zijn vrije tijd een onderzoek gestart naar het overheidsbeleid rond de aanpak van de tijgermug. Tegelijkertijd probeerde hij met alle mogelijke middelen die een burger ten dienste staan het overheidsbeleid bij te buigen.

In maart 2007 kwam hij door een gelukkige samenloop van omstandigheden in contact met Wouter van der Weijden. Wouter van der Weijden is directeur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu en de eerste auteur van het boek Biological globalisation.

Sindsdien trekken Wilfred Reinhold en Wouter van der Weijden gezamenlijk op, teneinde de aanpak van de tijgermug en andere invasieve exoten hoger op de politieke agenda te krijgen. Het uiteindelijke doel is dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om de invoer van gezondheidsbedreigende en andere schadelijke invasieve exoten snel en effectief te stoppen en reeds gevestigde populaties uit te roeien.

In februari 2008 hebben hun inspanningen geresulteerd in een vrijwel kamerbreed gesteunde motie, waarin de minister van VWS wordt opgeroepen om de invoer van de tijgermug te stoppen via quarantainemaatregelen. De minister van VWS blijft echter overtuigd van het succes van zijn beleid en heeft de motie naast zich neergelegd.
Daarop heeft de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu brieven gestuurd aan de Europese Commissarissen voor Volksgezondheid en Milieu.
Wordt vervolgd...

Paul Eigenhuis verdient hier ook een eervolle vermelding, omdat hij deze website heeft ontworpen. Bovendien heeft hij daarbij zulke duidelijke instructies meegegeven dat een relatieve digibeet als Wilfred Reinhold al heel snel in staat was om de site te gaan vullen met teksten, documenten, plaatjes, links en tabellen.
Paul Eigenhuis heeft voor de website ook de animaties gemaakt.
Als u interesse heeft in muziek, bezoek dan ook eens de website van Paul Eigenhuis: http://www.muzieklokaal.nl