banner

Links


afbeeldingRemco Duijvestijn heeft een tuinbouwbedrijf en is tevens raadslid voor het CDA in de gemeente Westland. Hij maakt zich zorgen over de aanpak van de tijgermug en heeft daarover al verschillende keren vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Hij houdt zijn ervaringen bij op zijn weblog.


Op onderstaand filmpje laat een onverschrokken persoon zien hoe de vrouwelijke tijgermug aan het bloed komt dat zij nodig heeft voor de ontwikkeling van de eitjes in haar lijf. Doorgaans wordt de mug met haar pijnlijke steek sneller weggejaagd, en moet ze meerdere malen en vaak ook meerdere personen steken om genoeg bloed te verzamelen. Daarmee wordt de kans op overdracht van virussen (zoals het knokkelkoortsvirus) navenant groter.De berichten over Lucky bamboo en de tijgermug inspireerden de Nijmeegse kunstenaar Bertin om een grappig filmpje-met-lied te maken: "Lucky bamboo, the newest taboo."

Nederlandafbeelding
De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) is een platform voor uitwisseling van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen. De meeste leden van de werkgroep werken bij waterschappen, Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven, gemeenten en adviesbureaus. In WEW-verband opereren de leden echter onafhankelijk van hun werkgever. De WEW geeft adviezen aan het Rijk en de Commissie Integraal waterbeheer, organiseert discussies en symposia, en geeft publicaties uit. Een van de subgroepen van de WEW is de subgroep Exoten. Deze groep houdt zich bezig met in Nederland aangetroffen exoten die een relatie hebben met zoet water (aquatische exoten), zoals vissen en waterplanten, maar ook insecten als de tijgermug. De subgroep wisselt informatie uit over de identificatie en de eigenschappen van deze soorten, en hoe probleemsignalering, alarmering en bestrijding plaats kan vinden. Dit heeft onder meer geresulteerd in een lijst van in Nederland gevonden aquatische exoten.


Belgiëafbeelding
Het Belgisch Forum voor Invasieve Soorten (BFIS) beheert een - voornamelijk Engelstalige - website met veel, heldere en goed toegankelijke informatie. Onder andere is er een lijst van in België aangetroffen invasieve exoten op te vinden. Als buurland is deze informatie ook zeer relevant voor de (toekomstige) Nederlandse situatie.
Elke soort is daarbij ingedeeld in een [risicocategorie, op basis waarvan men prioriteiten kan stellen in de aanpak.
afbeeldingOp de site is onder andere ook een (Nederlandstalige) publieksfolder over invasieve exoten te vinden - compleet met puzzels en spelletjes!
De necov heeft onder meer tot doel de bevordering van de fundamentele en toegepaste ecologie in Nederland en Vlaanderen. De Werkgroep Exoten onderhoudt nauwe banden met de Subgroep Exoten van de (Nederlandse) Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.


Duitslandafbeelding
In Duitsland zijn er verschillende sites die over invasieve exoten gaan. Er is een qua “gründlichkeit” indrukwekkende ( Engelstalige) site over aquatische exoten. Ook op deze site is een soortenlijst van in Duitsland gevonden aquatische exoten te vinden. Deze informatie is voor de (toekomstige) Nederlandse situatie uiteraard ook zeer relevant.
afbeeldingInteressant is dat op deze site ook uitvoerig wordt ingegaan op de transportrouteswaarlangs de invasieve exoten het land binnenkomen. Ook hier kunnen de beleidsmakers in Nederland nog veel van leren.

Daarnaast is er een (Duitstalige) site over invasieve planten. Ook deze site bevat een schat aan informatie, van juridische aspecten afbeeldingtot ecologische uitgangspunten. En uiteraard is er tevens een lijst met invasieve planten in Duitsland op te vinden, die ook voor Nederland (als buurland) relevant is.

Noord- en Centraal-Europaafbeelding
Het “North European and Baltic Network on Invasive Alien Species”, afgekort als NOBANIS, beheert een site met informatie over invasieve exoten in Noord- en Centraal Europa. Deelnemers zijn Oostenrijk, Denemarken, Estland, Finland, de Faroe eilanden, Duitsland, Groenland, IJsland, Ierland, Litouwen, Letland, Noorwegen Polen, Slowakije, Zweden, het Europese deel van Rusland, en – hoewel het kaartje anders afbeeldingsuggereert - ook Nederland en Belgie. Ook is op de site een lijst met invasieve exoten van Noord- en Centraal Europa te vinden waarvoor factsheets zijn gemaakt.
De website bevat mede een overzicht van relevante internationale regelgeving.
Ook interessant is dat voor een aantal van de deelnemende landen is weergegeven wat de nationale regelgeving inzake invasieve exoten inhoudt. Ook zijn daar links naar richtlijnen en modellen voor regelgeving opgenomen. Gezien het feit dat het beleid en de wetgeving inzake invasieve exoten in Nederland voor een deel nog in de kinderschoenen staat, kunnen we hier zeker nog wat van opsteken.

Verenigd Koninkrijk
afbeeldingDe website van de Invasive Non-Native Species in the UK is kennelijk nog in opbouw. Deze site zal informatie gaan bevatten over alle invasieve exoten die in het Verenigd Koninkrijk voorkomen. De focus ligt op het geven van achtergrondinformatie over probleemsoorten, inclusief de aanpak daarvan.

Verenigde Staten
afbeeldingEr zijn in de Verenigde Staten tal van websites over invasieve exoten.
De natuurbeschermingsorganisatie The Nature Conservancy heeft een Global Invasive Species Team, die onder andere een lijst met invasieve exoten in de VS bijhoudt. Ook is er op de site een pagina te vinden met tal van links naar andere sites.
Een daarvan is een site die met name gericht is op verschaffen van foto’s van invasieve exoten voor educatieve doeleinden is www.invasive.org.

Internationaalafbeelding
De International Union for Conservation of Nature (IUCN) is een wereldwijd network van landen en organisaties gericht op bescherming van de natuur.


Binnen de IUCN is er een Invasive Species Specialist Group (ISSG). afbeeldingDe ISSG heeft onder andere in het kader van het Global Invasive Species Programme (GISP) een handleiding ontwikkeld, met de titel "Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss caused by Alien Invasive Species".

afbeeldingDe ISSG heeft ook een database ontwikkeld waarop gegevens over allerlei invasieve exoten te vinden zijn. Ook het de ISSG een lijst met de 100 meest beruchte invasieve exoten opgesteld, waarop onder meer de tijgermug en de rode vuurmier staan.

afbeeldingEen goed boek voor wie inzicht wil krijgen in allerlei facetten van invasieve exoten is het in 2007 uitgebrachte boek Biological globalisation - bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health, geschreven door de biologen Wouter van der Weijden en Rob Leewis en medisch epidemioloog Pieter Bol. Dit rijk geïllustreerde boek is ook voor een relatieve leek goed toegankelijk, mede door de heldere opbouw en de rijkdom aan levendig beschreven casussen.


In 2007 hebben Wouter van der Weijden, René Marcelis en Wilfred Reinhold een hoofdstuk geschreven voor het boek ´Emerging pests and vector-borne diseases in Europe´.
afbeeldingHet hoofdstuk ’Invasions of vector-borne diseases driven by transportation and climate change’ gaat onder meer over uitbraken van ziekten die worden verspreid door vectoren zoals (tijger)muggen. Het hoofdstuk bevat ook een beschrijving van de internationale verdragen en richtlijnen die aan de nationale overheden verplichtingen opleggen - maar ook mogelijkheden bieden - om de invoer van deze vectoren tegen te houden.
In het boek is ook een hoofdstuk gewijd aan de tijgermug: ‘Waiting for the tiger: establishment and spread of the Aedes albopictus mosquito in Europe’, geschreven door Ernst-Jan Scholte en Francis Schaffner.afbeelding "Out of Eden" is een boeiend en leerzaam reisverslag van Alan Burdick langs tal van plaatsen op de wereld die hinder ondervonden van invasieve exoten. Onder meer komen aan bod de bruine boomslang die op het eiland Guam vrijwel alle vogels heeft uitgeroeid, de wilde varkens die op Hawaii de inheemse natuur aantasten en de enorme aantallen aquatische exoten die onder meer via ballastwater in de baai van San Fransisco terechtkomen. Er wordt veel tussendoor veel achtergrondinformatie gegeven en ook krijgt de lezer zicht op het onderzoek dat verschillende bioologen verrichten naar invasieve exoten. onderzoek. Het boek is onder meer te koop bij Selexyz Scheltema op het Koningsplein in Amsterdam (2e etage).