banner

Wat u zelf kunt doen

afbeelding
U hoeft niet lijdzaam af te wachten tot de overheid een effectief beleid voert. Er zijn volop mogelijkheden om nu al zelf wat aan het probleem te doen.


7.1 Koop geen Lucky bambooOp deze website kunt u lezen en zien welke gevolgen de import en verkoop van Lucky bamboo heeft en kan hebben. Zolang nog niet door middel van wettelijke en afdwingbare voorschriften en effectief toezicht daarop is gewaarborgd dat de plantjes tijgermuggen-vrij zijn, blijft er een risico dat met Lucky bamboo ook tijgermuggen worden ingevoerd, misschien zelfs tot in uw huiskamer.

Het ministerie van VWS heeft de media gemeld:
“Eenmaal in de winkel levert lucky bamboo geen gevaar op”

Maar intern weet men wel beter: in een nota is vastgesteld dat er een risico is dat er tussen de plantjes die in de handel worden gebracht tijgermuggen zitten.
afbeeldingHet ministerie heeft aangegeven dat bij 15 van de 17 importbedrijven tijgermuggen zijn gevonden, maar weigert om openbaar te maken welke bedrijven dat zijn. Bovendien: zelfs bij de enige twee bedrijven waar geen tijgermuggen zijn gevangen, hebben werknemers overlast van tijgermuggen gemeld.
Daarmee zijn dus alle bedrijven verdacht, en dus ook alle Lucky bamboo die in de handel wordt gebracht.

Door geen Lucky bamboo meer te kopen, zorgt u niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar geeft u ook een signaal af naar de verkopers, de importeurs en de overheid.

7.2 Geef bekendheid aan de problematiekafbeeldingU kunt op verschillende manieren bekendheid geven aan de problematiek.

Vertel uw bloemenhandelaar bijvoorbeeld waarom hij geen Lucky bamboo zou moeten verkopen. Verwijs hem zo nodig naar deze website.
Breng de problematiek onder de aandacht van uw familie, vrienden en kennissen, wijs ze op deze website en vraag hen om ook Lucky bamboo te boycotten.

Hebt u een eigen website, maak dan een link naar www.tijgermug.info of leg dit voor aan de organisatie, club of vereniging waar u werkt of lid van bent.
U kunt ook standaard onder elk mailtje dat u verzendt, een link naar deze website opnemen.

7.3 Benader belangenorganisaties en politieke partijenU kunt belangenorganisaties benaderen met de vraag om de overheid onder druk te zetten om de problematiek snel en effectief aan te pakken. Daarbij kunt u denken aan organisaties zoals de Consumentenbond en de ANWB, die de belangen van consumenten en recreanten vertegenwoordigen.
Vanwege de schade die de tijgermug direct (door verspreiding van ziekten) of indirect (door gebruik van bestrijdingsmiddelen) kan opleveren voor natuur en milieu kunt u ook organisaties benaderen zoals Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming.
Eigenaren en liefhebbers van bijvoorbeeld paarden en honden, die ook ziek kunnen worden van de virussen en parasieten (wormen) die door tijgermuggen kunnen worden overgebracht, kunnen hun zorgen voorleggen aan organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijds Ruiters of de Dierenbescherming.
Als u tuinbouwondernemer bent en u vreest voor de schade de de tijgermug op korte of langere termijn voor u kan opleveren, dan kunt u zich wenden tot bijvoorbeeld het Productschap Tuinbouw of LTO Noord Glaskracht.
Als u ondernemer bent in de horeca- of recreatiebranche en u maakt zich zorgen om lege terrassen en minder omzet als gevolg van zwermen tijgermuggen, dan kunt u uw zorgen delen met organisaties zoals Koninklijk Horeca Nederland of het Bedrijfsschap Horeca en Catering.
Als werknemer in de kassen kunt u zich wenden tot werknemersorganisaties zoals FNV en CNV.
Een andere mogelijkheid is om op lokaal, provinciaal of nationaal niveau politieke partijen te benaderen met de vraag om in actie te komen, nu de minister de vrijwel kamerbreed gedragen motie naast zich neer heeft gelegd.

7.4 Schakel toezichthouders inVoedsel- en Warenautoriteit
afbeeldingVraag aan de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) om op basis van de Warenwet op te treden tegen de importeurs en handelaren van Lucky bamboo, vanwege het feit dat er een kans bestaat dat op de plantjes tijgermuggen(eieren) aanwezig zijn. Telefoon (070) 448 48 48 , Fax (070) 448 47 47 E-mail info@vwa.nl
Alternatief is melding via de Warenklachtenlijn. Deze is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 0488. U kunt uw klacht ook digitaal versturen door het klachtenformulier in te vullen.
Correspondentieadres: Postbus 19506, 2500 CM Den Haag

Algemene Inspectiedienst
Vraag aan de Algemene Inspectiedienst (AID) om op basis van artikel 2 en/of artikel 14 van de Flora- en faunawet op te treden tegen de importeurs van Lucky bamboo. U kunt aanvoeren dat de importeurs onvoldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat tijgermuggen uit hun kassen kunnen ontsnappen, waardoor de muggen in de vrije natuur terecht komen. Het telefoonnummer van de AID is 045-5466222. U kunt uw verzoek ook doen via dit meldingsformulier.
Correspondentieadres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Arbeidsinspectie
Als u in de kassen werkt en u heeft hinder van tijgermuggen, dan kunt u de Arbeidsinspectie vragen om op te treden op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. U kunt dit doen
door contact op te nemen met het Arbeidsinspectie-kantoor dat het dichtst is gelegen bij het bedrijf waar u werkt. Klik hier voor de adresgegevens.

Gemeente
afbeeldingAls u in of nabij een gemeente woont waar een importbedrijf van Lucky bamboo gevestigd is, kunt u de gemeente vragen om op dat bedrijf toezicht uit te oefenen en zonodig handhavend op te treden. Dat kan de gemeenten doen op basis de zorgplichtbepalingen voor het milieu, die zijn opgenomen van artikel 1.1.a van de Wet milieubeheer en Bijlage 2, paragraaf 1.9, artikel 1.9.1 van het Besluit glastuinbouw.
De locaties van de vestigingen van deze bedrijven zijn zo exact mogelijk (op straatniveau) aangegeven in Google Maps. U kunt ze ook vinden in de bijlage van het document Feiten over de tijgermug....
Contactgegevens van alle gemeenten in Nederland vindt u hier.

7.5 Wees alert op de aanwezigheid van tijgermuggenafbeeldingOp deze website kunt u bij het gedeelte over de tijgermug lezen en zien hoe de tijgermug eruit ziet. Hij is vooral te herkennen aan de duidelijk zwart-met-witte tekening op lijf en poten (dus niet bruin-geel!) en aan zijn formaat (lijfje ongeveer 5 millimeter, dus behoorlijk klein). Verder valt hij op door de pijnlijke steek en de rode plekken die de steek soms veroorzaakt.

Als u vermoedt dat u een tijgermug gevonden of gevangen heeft, kunt u een foto ervan (met liniaal erlangs, voor bepalen van de grootte) met uw contactgegevens mailen.
Als het maken en/of mailen van een foto niet lukt, kunt u dit via mailtje melden aan de maker van deze website, dan neemt hij contact met u op over eventuele verzending van de mug.